Chiddu chi si cunta
all’occhiu dilla genti
è na’ muntagna
mentri
chiddu ch’è veru
è na’ petruzza
chi mancu n’ta scarpa faci ‘rannu.
Eccu pirchì certi rinnu
cu’ mundu è stabbili in virtù ‘ru segretu.

Dopu chi ‘ddiu i canceddi chiuriu ‘ru paradisu
stessi a vardari l’omini surari
e, varda e varda,
iddu …s’indaccurgiu
chi l’omini malvagi …erunu ‘ndivintati.
Mah comu..?
si rissi…
non ci bastau u’ diluviu?
Sti’ discendenti i Noè
comu i cunigghji si riproduciru….
A Terra, è ‘natravota popolata.
Vardati vui, chi stanno facendu…
‘nta pianura ‘i Shinar vonnu costruiri.
Senti.
Sintiti vui …chi rinnu?
‘Ddu capucifiru i Nimrud, chi voli fari?
Non mi bastau u nonnu ri so’ nonnu
…Tubalcainu
du’ tinturi ‘ra luna?
Ora puru iddu…
a mia…
si voli ribellari?

Pirchì lu fattu è longu e complicatu
e pi’ tagghjiari curtu
lu ‘ddiu si rissi …certi cosi
…ca’ a pelli faci rattrappiri
e i pila, faci tutti rrizzari.

Perciò rissi ‘ncazzatu:
Sunnu nu’ populu sulu…
…a stessa lingua parrunu…
si’ non finisciunu st’opera…
…non si fermeranno.
Orsù…
‘jiamu,
cunfundimu u’ parrari i l’unu e i ll’atru.

‘Ccussì ddiu misi riscordia.

L’omini si pigghiarunu i’ bruttu…
cu’ a vuliva cotta…
…e cu’ a vuliva crura.

In verità, nuddu capisciva nenti ill’atru chi’ diciva.
E …s’indiirunu ognunu pa’ so’ strata…
‘ddu postu, chi Bab Ilu era chiamatu prima,
Babbeli… ‘ndivintau pi’ certa genti
pirchì ‘ddà, lu ddiu onniputenti
dispersi l’omini ‘nta Terra
e ‘nto soi nomi e gloria
l’omini si fannu ancora guerra.

1 1 1 1 1
clicca sullle stelle per valorizzare il testo
Profilo Autore: Pino Ripepi  

Questo autore ha pubblicato 1 articoli. Per maggiori informazioni cliccare sul nome.

Collegati o registrati per lasciare un commento.

Questo sito utilizza cookie, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza e offrire servizi in linea con le tue preferenze. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all'uso dei cookie.
Per maggiori informazioni sui cookie e per gestire le preferenze sui cookie (di prima e/o terza parte) si invitano gli utenti a visitare anche la piattaforma www.youronlinechoices.com. Si ricorda però che la disabilitazione dei cookie di navigazione o quelli funzionali può causare il malfunzionamento del Sito e/o limitare il servizio.